• haaga1
  • haaga2
  • haaga4
Jaa

Heltech

Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Haagan koulutusyksikkö

Rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen irtokalustesuunnitelma sekä vanhojen kalusteiden inventointi ja sijoitussuunnitelma, 2009

Kuvat: Patrik Rastenberger