• 1 opettajanhuone
  • 2 ruokala
  • 3 ruokala 3
  • 4 opettajanhuone 2
  • 5 luokkahuone 4
  • 7luokkahuone
  • 8luokkahuone 5
  • 6 luokkahuone 2
  • Karhupuiston koulu
Jaa

Karhusuon koulu

Karhusuon ala-aste suunniteltiin yhdessä Niipperin koulun kanssa. Myös Karhusuon koulu sijaitsee metsäisessä Pohjois-Espoossa. Uusien tilojen toivottiin heijastavan luonnon läheisyyttä sekä tarjoavan pienille oppijoille rikastuttavia kokemuksia monipuolisissa oppimisen tiloissa.

 

Karhusuon koulussa irtokalustuksen painopiste on muunneltavuudessa, monikäyttöisyydessä ja tulevaisuuden oppimistapojen tukemisessa. Koulussa kaikkien tilojen on tarkoitus toimia oppimisen keitaina, joissa kodikkuus ja viihtyisyys korostuvat. Ruokalassa sekä käytävillä voi tehdä tehtäviä ryhmänä tai yksin yhtä lailla, kun luokkatiloissa keskitytään työskentelyyn. Tiloista haluttiin raikkaat ja kutsuvat. Hyvin akustoiva lattiamatto ja verhoilut kalusteet lisäävät kodikkuutta tekstiilipintojen lisäksi hyvällä ja rauhallisella äänimaailmalla. Liikkuva koulu -ajatus innoitti käyttäjiä ja suunnittelijoita luomaan fyysistä aktiivisuutta tukevia ja monipuolisia opetustiloja, joissa jokaiselle oppilaalle löytyy sopiva tapa tehdä töitä. Tilat ja kalusteet valittiin tarkoin monimuotoista oppimista sekä erilaisia opetustilanteita huomioiden.

 

Suunnittelua tehtiin tiiviisti yhteispelinä käyttäjien kanssa. Rehtorin avulla innokkaat oppilaat osallistettiin mukaan suunnitteluun. Oppilaiden muodostama suunnitteluryhmä tutki erilaisia kalustevalintoja testaamalla ja pohtimalla niiden käyttöominaisuuksia yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Irtokalustuksessa on otettu erityisesti huomioon lapsen mitoitus ja ergonomia, sekä heidän tarpeet monipuolisessa koulutyössä.

 

Karhusuon koulu, 2017

 

Kuvat: Patrik Rastenberger

 

SaveSave