• 1 käytävä www
  • 2 ravintola www
  • 3 tatami 2 copy
  • 4 piirros 2 www
  • 5 piirros www
Jaa

Metropolia ammattikorkeakoulu

Metropolia

Metropolia Myllypuron kampus on yksi Suomen suurimmista kampushankkeista. Myllypuron kampus on sosiaali- ja terveysalan sekä rakennus- ja kiinteistöalan ammattikorkeakoulu n. 6000 opiskelijalle ja n.500 työntekijälle.

Yhteistyössä

Oppimisympäristöjen suunnitteluun erikoistuneena sisustusarkkitehtitoimistona meidät kutsuttiin suunnittelemaan kampuksen sisustuksen konsepti. Loimme kampukselle irtokaluste- ja sisustuskonseptin tiiviissä yhteistyössä Metropolian opiskelijoiden ja henkilöstön sekä rakennuksen arkkitehtien kanssa.

Arkkitehtuuri

Rakennuksen arkkitehtuuri on jo itsessään hyvin vaikuttava. 4U-arkkitehtien (Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki sekä Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama) suunnittelema kampus koostuu neljästä toisiinsa linkittyvistä 6 kerroksisesta tornista. Kaarevat seinät ja koko seinän korkuiset ikkunaraidat luovat sisätiloille vahvan ilmeen. Kerrosten keskivaiheilla sijaitsevat yhteisölliset ja värikkäät, avoimen opiskelun ja spontaanien kohtaamisten tilat. Kalustuksen haluttiin sulautuvan yhtenäiseksi osaksi rakennusta.

Konseptin kolme pääteemaa

Kalustus suunniteltiin kolmea pääteemaa mukaillen; Liikkuva, muuntojoustava ja arkkitehtuurin perustuva korkeakoulukampus. Kaluste- ja tilaratkaisut suunniteltiin niin, että tilat joustavat luontevasti eri tyyppisiin opetustilanteisiin ja käyttötarkoituksiin. Luomissamme kalusteryhmissä työskentely on mahdollista erilaisissa kokoonpanoissa ja työskentelyasennoissa. Liikkumiseen kannustetaan erilaisin ergonomisin kalustein ja esim. vapaalla tatamimaisella lattiapinnalla. Halusimme myös luoda keskustelevaan opetukseen sopivaa ympäristöä, jossa kaikki istuvat ilman hierarkkista järjestystä. Konseptissa ohjeistetaan mm. irtokalusteiden ominaisuuksia, värien käyttöä sekä materiaalivalintoja.

5 tilatyyppiä

Jaoimme konseptin viiteen tilatyyppiin niin, että konsepti kattaa käytön kannalta oleellisimmat tilat ja toiminnot. Konsepti kattaa ravintolan ja kirjaston kokonaisuudessaan sekä monitilatoimiston, yleisen opetustilan ja avoimen opiskelun esimerkkitilat.

Jalostimme vaihtoehtoisia kalustekonsepteja vuoropuhelussa opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Havainnolliset suunnitelmat auttoivat käyttäjiä hahmottamaan kokonaisuutta ja tulevaa kampusta jo hyvissä ajoin. Lopuksi järjestimme Metropolian opiskelijoille ja työntekijöille verkkoäänestyksen avoimen opiskelun tiloista sekä yleisistä opetustiloista. Ehdotuksista valittiin opiskelijoiden ja henkilöstön suosikit, joita muokattiin vielä toiveiden mukaisiksi.

Valmis konsepti on saanut kiitosta käyttäjiltä ja projektin arkkitehdeilta. Myllypuron kampuksen konsepti on mukana kansainvälisessä Live Baltic -kampushankkeessa, jossa esitellään Baltian ja Pohjoismaiden uusia korkeakouluja.

http://livebalticcampus.eu/

Myllypuron kampuksen on määrä valmistua 2019 syksyksi.

Visualisoinnit ja 3D-mallinnus: Työyhteenliittymä 4U

SaveSave