• 1 opettajien huone
  • 2 opettajien huone 2
  • 3 opettajien huone 3
  • 4opetustila 1.2
  • 5 ruokala
  • 6 ruokala 3
Jaa

Niipperin koulu

Niipperin ala-aste sai uudet tilat pohjoisesta Espoosta, kun kahdelle sisarkoululle suunniteltiin uudet koulurakennukset. Niipperin ja Karhusuon koulujen pohjaratkaisut ovat lähes samanlaiset, mutta molempien kohteiden painotukset ja toiveet ovat erilaiset, mikä näkyy etenkin materiaaleissa ja kalustevalinnoissa.

Uusi rakennus tarjosi mahdollisuuden joustavien ja muunneltavien tilojen suunnittelulle, mikä olikin irtokalustesuunnittelussa yksi lähtökohdistamme. Avautuvat siirtoseinät yhdistävät tiloja ja kalustus joustaa yksilötyöskentelystä erilaisiin ryhmätyömuotoihin. Oppilaslähtöistä tilasuunnittelua toteutettiin kalustuksen oikealla mitoituksella, jolla suurien oppilasmäärien lisäksi väljyyttä jää riittävästi vapaalle ryhmäytymiselle ja kalusteiden uudelleenjärjestelylle kesken tunnin. Seisomapisteitä käytettiin jokaisessa oppimistilassa muiden aktivoivien kalusteiden lisäksi lisäämään liikkumista.

Ympäri koulua tilat kannustavat vuorovaikutukseen ja tutkimiseen. Erilaiset ryhmätyöpisteet mahdollistavat tehtävien tekemisen kaikkialla rakennuksessa yhdessä ja yksin. Helposti lähestyttävät ja lapsenhenkiset kalusteet sekä muotokieli tukevat kokeilunhalua ja kalusteiden monikäyttöisyyttä arjessa.

Lattiamateriaalina opetustiloissa käytettiin akustoivaa tekstiilimattoa, joka tuo tiloihin miellyttävän äänimaailman. Värimaailma kalusteissa jatkuu läpi koulun marjametsäisenä värikimarana, joka sitoo ympäröivän metsän lähelle oppilaiden kouluarkea. Tunnelma on raikas ja samalla leikkisä.

Katso myös sisarkoulun suunnittelusta ->

 

Niipperin koulu, irtokalustesuunnittelu 2017

Kuvat: Patrik Rastenberger