• 1 opettajanhuone
  • 2 ruokala
  • 3 ruokala 3
  • 4 opettajanhuone 2
  • 5 luokkahuone 4
  • 7luokkahuone
  • 8luokkahuone 5
  • 6 luokkahuone 2
  • Karhupuiston koulu
Del

Karhusuo skola

Karhusuo grundskola ritades tillsammans med Niipper skola. Karhusuo skola ligger också i skogen i norra Esbo. Man hoppades att de nya anläggningarna skulle återspegla närheten till naturen och ge berikande upplevelser för olika elever i en mängd olika läroutrymmen.

 

På Karhusuo skola ligger fokus för lösa möbler på mångsidighet, mångsidighet och att stödja framtida lärstilar. I skolan är alla lokaler tänkta att vara oaser för lärande, där trivsel och trivsel betonas. I matsalen såväl som i korridorerna kan du göra uppgifter i grupp eller ensam då du fokuserar på att arbeta i klassrummet. Faciliteterna var fräscha och inbjudande. Högakustiska golvmattor och klädsel ger mysighet förutom textila ytor med en god och fridfull ljudvärld. Idén om en mobil skola inspirerade användare och designers att skapa fysiskt aktiva och mångsidiga undervisningsutrymmen där varje elev kan hitta ett lämpligt sätt att arbeta. Lokalerna och möblerna var noggrant utvalda med hänsyn till olika lärande och olika undervisningssituationer.

 

Designen gjordes i nära samarbete med användarna. Med hjälp av rektorn involverades entusiastiska elever i planeringen. Designteamet som bildades av studenterna undersökte olika möbelval genom att testa och överväga deras användningsegenskaper tillsammans med formgivarna. De lösa möblerna har tagit särskild hänsyn till barnets storlek och ergonomi, samt deras behov i mångsidigt skolarbete.

 

Karhusuo skola, 2017

 

Foton: Patrik Rastenberger