• viikki_1
  • viikki_2
  • viikki_3
  • viikki_5
  • viikki_6
  • viikki_8
Del

Vik campus

De renoverade anläggningarna i lärcentret på Vik campus togs i bruk i början av 2022. Universitetets anläggningsprogram förnyades helt för att möta behoven hos Helsingfors universitets personal, studenter och besökare.

Vik campus är hem för flera olika discipliner, för vilka centret kommer att förvandlas till en självständig mötes- och studieplats. Centret är öppet för alla som vill veta och den i lokalerna byggda restaurangvärlden Unicafe betjänar även de boende i området.

Utrymmena var uppdelade i flera olika ljudzonsenheter. Designen tog hänsyn till utrymmenas lämplighet för arbete som kräver koncentration och för att samarbeta och mötas i bibliotekets mångsidiga utrymmen.

I källaren skapades grupp- och föreläsningsrum i olika storlekar samt arbetsplatser som lämpar sig för tyst arbete som kräver koncentration.

Den första våningen fungerar som hjärtat av centrum. Den kombinerar universitetets, Helsingfors stadsbiblioteks och Unicafes faciliteter. Växthusen lockar till inspiration, möblerna möjliggör kreativt samarbete och avslappnad avkoppling. Finlands första auditorium av vingårdstyp för ca 400 personer ligger också på våningen, som innehåller olika ytor och nivåer och där eleverna kan delta i undervisningen. Auditoriet kan även göras om till en grupparbets- och evenemangslokal.

Omfattande boksamlingar finns på andra våningen. De omgivande utrymmena lämpar sig för mångsidiga arbetssätt. Lokalerna är flexibla och modulära för framtidens föränderliga behov.

2022, Vik campus
Foton: Patrik Rastenberger